Kenyataan Privasi

Pengenalan

Kenyataan Privasi ini adalah penting untuk pelawat laman web kami (‘anda’) untuk memahami dengan lebih jelas bagaimana kami mungkin memproses data peribadi anda yang diperoleh melalui penggunaan laman web ini. Kami menasihati agar anda membaca setiap bahagian Kenyataan Privasi ini dengan teliti untuk memaklumkan diri tentang bagaimana kami menggunakan atau dengan cara lain memproses data peribadi anda. Data peribadi anda adalah sebarang maklumat tentang anda yang boleh digunakan untuk mengenal pasti diri anda sebagai orang sebenar.

Kenyataan Privasi ini adalah sah dari 1 April 2023, tetapi ia mungkin dikemas kini atau diubah suai dari masa ke masa. Jika sesuatu perubahan atau kemas kini penting dilakukan, ini boleh mempengaruhi hak dan kewajipan anda berkenaan pemprosesan data peribadi anda. Apabila ini berlaku, anda akan dimaklumkan terlebih dahulu agar anda boleh menyemak perubahan sebelum ia dikuatkuasakan. (contohnya, jika kami bergantung pada tujuan baharu untuk memproses data, melancarkan perkhidmatan baharu atau membangunkan teknologi baharu yang memberi kesan yang ketara kepada cara kami memproses data anda).

Data yang kami proses

Apabila anda melayari laman web kami, kami memproses (atau mungkin memproses) beberapa data peribadi anda yang dikumpul melalui kuki atau teknologi yang serupa. Kami mungkin mengumpul dua kategori data peribadi:

Data pengenalan elektronik

Maklumat tentang masa dan tarikh anda mengakses laman web kami, alamat IP anda dan jenis pelayar dan versi pada peranti anda, sistem operasi yang anda gunakan, pengecam peranti yang unik dan maklumat tentang penyedia rangkaian anda.

Data tentang interaksi anda dengan laman web rakan kongsi kami

Maklumat tentang interaksi anda dengan laman web rakan kongsi kami – sama ada anda mengunjungi, mendaftar atau mengambil bahagian dalam aktiviti permainan di mana-mana laman web rakan kongsi kami. Maklumat ini akan diproses pada tahap agregat (bersama dengan maklumat serupa yang dikumpul daripada pengguna lain), dan ia tidak boleh dikaitkan kepada identiti anda.

Mengapa kami memproses data anda (Dasar Undang-undang)

Dasar undang-undang kami untuk memproses data peribadi anda adalah kepentingan sah untuk menambah baik produk dan perkhidmatan kami. Kami memproses data peribadi anda untuk menyediakan perkhidmatan kami kepada anda, untuk meningkatkan pengalaman pengguna keseluruhan anda, untuk terus membangunkan, melindungi dan mengekalkan kefungsian tetap laman web kami dan untuk mencegah ancaman yang mungkin berlaku.

Kami memproses alamat IP peranti yang anda gunakan untuk membolehkan komunikasi antara peranti anda dan pelayan kami, dan juga untuk menentukan geolokasi tepat anda yang mungkin digunakan untuk penyesuaian perkhidmatan (misalnya untuk menyediakan kandungan yang sesuai untuk bahasa pilihan anda dan kandungan berkaitan perjudian yang sah di negara anda). Kami juga menggunakan maklumat ini untuk tujuan analitis (contohnya untuk mengira jumlah pelawat dari negara/rantau tertentu yang mengunjungi laman web kami).

Pemprosesan maklumat tentang pelayar dan sistem operasi yang anda gunakan adalah perlu untuk memastikan peruntukan perkhidmatan yang tetap kepada anda. Selain itu, kami juga mungkin memerlukan jenis data ini untuk menyelesaikan masalah teknikal sekiranya ia berlaku.

Kami juga mungkin memproses data mengenai aktiviti anda yang diambil di laman web rakan kongsi kami. Jenis maklumat ini dihimpunkan dengan data serupa yang lain untuk membantu kami menghasilkan statistik tentang penggunaan perkhidmatan kami. Ini adalah penting untuk tujuan yang sah untuk mengira hasil pendapatan kami.

Cara kami menggunakan kuki

Apabila anda melayari laman web kami, pelayar anda akan menerima kuki daripada kami. Dengan menggunakan kuki, kami berharap untuk menyediakan pengalaman laman yang terbaik mungkin kepada semua pelawat laman web kami. Penggunaan kuki membolehkan penambahbaikan fungsi laman web, promosi produk kami dan menyampaikan kandungan daripada pihak ketiga. Untuk maklumat lanjut tentang bagaimana kami menggunakan kuki, sila baca Dasar Kuki kami.

Cara kami melindungi data anda

Kami sentiasa memastikan data anda dikemas kini dan disimpan dengan selamat. Untuk mencapai ini, kami menggunakan pelbagai langkah teknikal dan organisasi untuk memastikan perlindungan data peribadi anda terhadap kehilangan yang menyalahi undang-undang atau tidak sengaja, pemindaan, kecurian, pendedahan atau akses yang tidak dibenarkan, penggunaan yang tidak dibenarkan, potensi pelanggaran data dan terhadap semua jenis pemprosesan data yang menyalahi undang-undang.

Berdasarkan keperluan perniagaan dan keselamatan, kami mengenakan sekatan kawalan akses kepada data peribadi anda. Akses kepada data peribadi anda hanya diberikan kepada kakitangan yang terlatih dengan kebenaran, yang memiliki pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk memproses data peribadi yang kami kumpulkan dengan secukupnya.

Penerima pihak ketiga

Data peribadi anda mungkin dikongsi dengan entiti yang membantu kami menyediakan dan membangunkan perkhidmatan kami (cth. analitis, pembangunan, pemasaran). Atas dasar keperluan, mereka akan memproses data peribadi anda untuk melaksanakan tugas yang kami berikan kepada mereka. Mereka terlibat dalam pemprosesan aktiviti mengikut perjanjian perlindungan data yang relevan yang disesuaikan untuk melindungi data anda. Kami akan mengambil semua langkah-langkah yang perlu untuk memastikan bahawa data anda dikendalikan dengan selamat dan mengikut Notis Privasi ini dan tiada pemindahan data peribadi anda akan berlaku ke sesebuah organisasi atau negara melainkan terdapat kawalan yang mencukupi ditetapkan, termasuk keselamatan data peribadi anda.

Apabila dan jika wajib berbuat demikian, kami mungkin berkongsi data anda dengan pihak berkuasa awam dan badan penguatkuasa undang-undang.

18+ | Please play responsibly | Terms and Conditions apply | Commercial Content